EU-SKLADI SPS+EUSKLADLogo

V podjetju VO&VO d.o.o. se ukvarjamo z razvojem in prodajo inovativnih vgradnih elementov za potrebe gradbeništva, zastopanjem A1 Slovenija d.d. in gostinstvom. Tem dejavnostim smo dodali še proizvodnjo in prodajo »Craft piva lastne blagovne znamke«. V ta namen smo v podjetju investirali zajetna sredstva za vzpostavitev proizvodnje in prodaje te vrste piva na Slovenskem tržišču. Zaradi nevarnosti prevelike odvisnosti od domačega tržišča smatramo, da potrebujemo za nadaljnje povečevanje obsega prodaje in normalen razvoj podjetja večji delež prodaje »Craft piva lastne blagovne znamke« na tujih tržiščih. S tem namenom smo pridobili sredstva za izvedbo tržne raziskave tujega tržišča Avstrije s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA:

 

VAV-3 – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

 

V okviru aktivnosti povezanih z izvedbo aktivnosti »Tržna raziskava možnosti podjetja VO&VO d.o.o. kot dobavitelja »Craft piva lastne blagovne znamke« na tržišču Avstrije planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

 

- izvedbo usposabljanja zaposlenih – izobraževanja na temo specifičnih zahtev tujega tržišča pivovarske industrije;

- organizacijo delavnice oziroma svetovanja z analizo naših izdelkov, katere danes ponujamo obstoječim kupcem;

- izdelavo SWOT analize prednosti in slabosti našega podjetja;

- organizacijo delavnice za določitev ustreznih zahtev naših izdelkov s katerimi bo omogočen učinkoviti nastop na tržišču in ožji izbor segmenta tržišča, kjer bomo v nadaljevanju pričeli  s tržnimi aktivnostmi;

-  organizacijo delavnic za tržno prodajno področje:

- obravnavo tržnih poti,

- izbor ciljnih kupcev – enega ali dveh več na začetku,

- izdelavo predstavitve družbe za obiske pri tujih kupcih,

- izdelavo tržne analize – zaključkov svetovanja.

 

Vse aktivnosti bo za nas izvajalo podjetje Antech d.o.o.

 

Termin izvajanja projekta: 01.08.2019 do 15.11.2019.

 

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 5.000 €.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

www.eu-skladi.si