LENTON® Standardne spojke

LENTON-standard-coupler-350pxLENTON®  Standardne Spojke A12N – spojke so namenjene za spoj dveh armaturnih palic istega diametra, kjer se priključena palica lahko prosto vrti okoli svoje osi in ni omejena v svoji aksialni smeri.

Značilnosti

  • Edinstven samoprilegajoči konični navoj zagotavlja kontinuiranost palice ter strukturalno neprekinjenost

  • Spojene palice se obnašajo kot neprekinjena armaturna palica, ki 100% prenaša natezne in tlačne obremenitve

  • Spoj je odporen na potres ali druge dinamične obremenitve

  • Enostavna in zelo hitra instalacija

  • Zagotovljena je bistveno večja natezna trdnost, kot pri klasičnem preklopu

  • Zagotavlja 100% prenos napetosti z najvitkejšo ter najkrajšo možno spojk

Več informacij:

PDF1PDF200px-2PDF200px-3PDF200px-4

LENTON®  Standardne Spojke – A12/A12N

 

Artikel Diameter palice   Ø Hex Širina W Diameter spojke Ø Dolžina spojke L BD BG Masa na enoto
EL10A12N 10 mm 17 mm 49 mm 18 mm 13 mm 0,07 kg
EL12A12N 12 mm 17 mm 50 mm 19 mm 12 mm 0,06 kg
EL14A12N 14 mm 22 mm 56 mm 21 mm 14 mm 0,13 kg
EL16A12N 16 mm 22 mm 61 mm 24 mm 13 mm 0,13 kg
EL18A12N 18 mm 27 mm 72 mm 29 mm 14 mm 0,25 kg
EL20A12N 20 mm 27 mm 87 mm 35 mm 17 mm 0,27 kg
EL22A12N 22 mm 30 mm 91 mm 37 mm 17 mm 0,35 kg
EL25A12N 25 mm 35 mm 97 mm 40 mm 17 mm 0,44 kg
EL28A12N 28 mm 40 mm 101 mm 42 mm 17 mm 0,61 kg
EL30A12N 30 mm 40 mm 121 mm 52 mm 17 mm 0,69 kg
EL32A12N 32 mm 45 mm 108 mm 45 mm 18 mm 0,79 kg
EL34A12N 34 mm 45 mm 128 mm 55 mm 18 mm 0,89 kg
EL36A12N 36 mm 50 mm 121 mm 52 mm 17 mm 1,08 kg
EL38A12N 38 mm 55 mm 124 mm 53 mm 18 mm 1,41 kg
EL40A12N 40 mm 55 mm 131 mm 57 mm 17 mm 1,40 kg
EL43TA12N 43 mm 60 mm 158 mm 66 mm 26 mm 2,07 kg
EL50TA12N 50 mm 70 mm 166 mm 70 mm 26 mm 2,91 kg
EL57TA12N 57 mm 80 mm 192 mm 83 mm 26 mm 4,45 kg

LENTON-A12-p1

 

Opozorilo, jamstvo in omejena odgovornost

OPOZORILO
Produkti podjetja ERICO morajo biti uporabljeni in instalirani strogo upoštevajoč navodila, ki jih je izdalo podjetje ERICO. Navodila so na voljo na strani www.erico.com ali pri predstavniku podjetja ERICO. Neprimerna ali napačna uporaba, neupoštevanje navodil in opozoril, lahko vodi do napačnega delovanja, poškodbe imovine in/ali resnih telesnih poškodb in tveganje smrtne nevarnosti!
JAMSTVO
ERICO jamči, da so produkti brez defektov v materialu in izdelavi v času pošiljke. V POVEZAVI Z VSEMI PRODUKTI ERICO, NE OBSTAJA NOBENO DRUGO JAMSTVO,  KOT JE NAŠTETO TU, ALI JAMSTVO ZA POSEBNE PRIMERE IN NAMENE! Zahteve za napake, manjko blaga, defektnost blaga ali nesoglasja s preverljivostjo blaga morajo biti podane pisno v roku 5 dni od prjema blaga pri kupcu. Vse druge zahteve morajo biti vložene pisno najkasneje 6 mesecev od datuma pošiljke blaga iz podjetja ERICO. Produkte, za katere se zahteva, da so neustrezni ali defektni, morajo biti vrnjeni po poprejšnjem pisnem privoljenju družbe ERICO in sicer v skladu z standardnimi pogoji, na pregled v družbo ERICO. Kakršnekoli druge zahteve, ki niso v skladu z naštetim zgoraj, bodo zavrnjene. ERICO v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za nepravilno shranjeno blago, ali za nepravilno uporabo blaga, ki mora biti skladno z prporočili proizvajalca. ERICO bo na po lastnem izboru ali zamenjal defektno blago, ali vrnil kupnino za blago kupcu.  OMEJENA ODGOVORNOST ERICO izkjučuje in zavrača vso odgovornost, razen odgovornost, direktno povezano z namerno ali očitno malomarnostjo osebja podjetja ERICO. ERICO v nobenem primeru ne nosi odgovornosti, ki presega vrednost kupljenega blaga. Prav tako ERICO ne jamči in ne nosi odgovornosti za eventuelno izgubo posla ali zaslužka, za zamudo pri dobavi, eventuelnih stroškov popravila ali materiala in podobnega, in/ali izgube ali stroške, ki jih povzroči kupec.  CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, in LENTON so registrirane znamke, last ERICO Inernational Corporation
Specifikacije in produkti se lahko spremenijo brez predhodne najave!